mapa stránek || vyhledávání

Přichází prožitek umírání za plného vědomí

Jestliže v prvních příspěvcích – Chvála pohybu a Chvála klidu bylo záměrem nasměrovat pozornost čtenáře do tohoto světa a do jeho působení na člověka ještě zcela ve fyzické přítomnosti, ukazuje třetí příspěvek Co na duchovní cestě po klidu na náhled do nitra, do pravé duchovní cesty, jejího počátku! Použil jsem termín pro koncentraci dhárana. Nyní je na řadě dhján. Je téměř jisté, že kdo neví o co jde, listuje v různých zdrojích a jakoby pochopí a napíše své aha, tak to je, hmm, to není nic, co by stálo za to se tím zaobírat. Ale předchozí ovládnutí mysli a pak již kontemplace – meditace – usměrnění pozornosti do nitra, to má pro toho, kdo hledá světlo teprve ten pravý cíl, konečný a jedinečný a tak i obrovský význam. Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.

Všechny ty předchozí články vedly k informacím a předpokladům, aby bylo tělo jednak zdravé a aby ho nic nebrzdilo v duchovní práci. Také aby byl pohár /tělo/ vyčištěno pro další postup. Proč? Protože do špinavého poháru si nikdo nenaleje lahodný nektar. A v poslední řadě, aby se tak světlo této jediné brány, jediného oka, která směřuje dovnitř, to třetí oko, které sleduje mimochodem věřící z klenby kostela, stalo čistým a aby duše, mysl i tělo obdržely světlo jako znalého průvodce k setkání s Otcem. Toto oko má mnohé názvy, protože jeho role je důležitá a nezastupitelná ve všech mystických naukách; počínaje učením křesťanů, přes islám až třeba k hinduismu. Ze svaté knihy Bhagavadgíty budu citovat některé verše – je to z překladu Gíty od Rudolfa Janíčka, který mám stažený ve svém PC. Šestý zpěv ~ CESTA ROZJÍMÁNÍ – vybral jsem verše 13. až 15.:

13. Nechť drží své tělo rovně a nehybně, šíji pevně a hlavu zpříma! Nechť má oči pevně upřeny na špičku nosu, aby zrakem nebloudil po okolí.

14. A se srdcem klidným a nebojácným, s myslí zvládnutou a na mne upnutou, nechť tu sedí v rozjímání, pevný v slibu čistoty a všemi svými myšlenkami pohroužený v Mou nekonečnou podstatu!

15. Takto s duší nezlomnou a s myslí stále soustředěnou, dochází onen zasvěcenec Mého neskonalého míru.

Rozjímání, usebrání či meditace přivádí adepta, jeho pravé Já, k transcendentní cestě, kde fyzické smysly člověka již nekonají svoji práci. Nemohou ji konat. Je tak otevřena schopnost vidět a slyšet přímo /surat a nirat v jazyce mystiků/, kdy ovládnutá mysl jakoby „spí“ a duše vnímá vše přímo. Nejedná se však o vnímání tohoto světa; tady je odložené tělo, smysly, intelekt jako zcela nepotřebné pro vyšší úroveň.

A než opustím vznešenou Gítu, ještě jeden důležitý pohled, a to v použití – Osmý zpěv CESTA SOUSTŘEDĚNÍ – vybral jsem verš 12., 13. a 16.:

12. Když jogín uzavře všechny brány smyslů, soustředí se na bod mezi obočím, upne svou mysl k podstatě všeho bytí ve svém srdci,

13. opouští své tělo a spěje k nejvyššímu cíli. . . . . . . . . (ten cíl je jednoznačný – přidávám)

16. Ve všech světech, Ardžuno, ve světech nejvyšších i nejnižších, vládne zákon života a smrti. Nad nimi sídlím Já a kdo ke Mně dospěje, je zbaven dalších zrození. Neboť kdo Mne jednou nalezl, nerodí se, ani neumírá více.

A Ježíš Kristus říká jednoznačné – Jan, kap. 5, verš 24.:

„Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít.“

A to je ten důležitý stupeň, být mrtvý pro tento svět nesčetných přání a tužeb, být zcela zklidněn, nebýt ovládán myslí… srdce klidné a nebojácné, jak bylo zmíněno. Po klidu v otázce třetího článku přichází spojení se Slovem. Toho se dosahuje v tom tzv. dhjánu.

Můj oblíbený mystik Květoslav Minařík definuje dhján … Dhján se rozvíjí z dhárany a znamená rozvinutí vjemu transcendentní kvality do té míry, že již z vědomí neuniká a může být proto udržena po neomezenou dobu. /z Malého mystického slovníku K. Minaříka/

Poprvé se tu objevuje termín vědomí. Sdělím jednu svoji osobní zkušenost – v dhjánu se ztrácí vědomí těla, což mohu potvrdit. Jsem uvnitř a pak následuje čekání v okouzlení blažeností v sobě samém. Podotýkám, nesmí se objevit žádná myšlenka ze světa „mrtvých“ (viz. předchozí evangelista Jan). Toto „umírání“ je velmi příjemné a je přínosem a hlavně jedním z cílů duchovní cesty.

Záměrně vynechám tzv. sámádhí. Tu již nastupuje Milost Stvořitele. A kdo o ní rozhoduje?
 

Pár odkazů:
http://www.magie-meditace.mysteria.cz/koncentrace.html
https://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=666
https://www.jogoviny.cz/akce/pobytove-akce-adventni-usebrani-zimni-joga-retreat-na-usedlosti
https://hledani.gnosis.cz/zasveceni-slabikar-duchovniho-zivota-3/
 

Václav Žáček /Venda/
Zdroje: Bhagavadgíta, Nový zákon, evangelium Jana, Jóga slyšitelného životního proudu
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

60 komentářů

 1. Vendo, byl jsem v kostele, třetí oko nikde. Patrně si pletete Boží oko (obraz) a třetí oko. V Turecku se používá a vyrábí amulet nazar ( modrobílé oko). Pro šamanistickou turkickou společnost byl nazar okem Boha Nebe, vládce dobrých sil, jehož oči byly azurově modré. Takže na Vámi uvedený islám to nevypadá.
  Píšete
  „Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.“
  Fajn. Kde ta jiná dimenze je, co to je a jak z ní zpátky? Dám rovnou odpověď : jiná dimenze má být představa, že nic nevnímáte, máte vypnuté smysly. Fyzická přítomnost se určitě nemění, nebo snad při tom mýtickém vypojování smyslů přestanete sedět na zadku a zmizíte do jiné dimenze? Aha, máte tam tzv.fyzická přítomnost, takže když jde do tuhého, tak nejde o fyzickou přítomnost. Klasika : fyzická/ tzv. fyzická je mako jako a když ne tak nemako.
  Wikipedie : Džhána – Označuje vysokou míru soustředění, někdy se proto překládá jako pohroužení.
  O jiné dimenzi tam není řeč.
  Třetí oko
  https://www.spektrumzdravi.cz/ezoterika/treti-oko-ma-mimoradne-schopnosti-umite-ho-aktivovat
  „Dle vědeckého výkladu se jedná o šišinku mozkovou neboli epifýzu. Tento orgán je nepárový, umístěn uprostřed mozku, součást mezimozku. Je to endokrinní žláza, která mimo jiné své funkce produkuje spánkový hormon melatonin. Tento hormon ovlivňuje cirkadiánní biorytmy, spánek a bdění a rovněž činnost pohlavních žláz. Schopnost mimosmyslového vnímání spojují staré civilizace i novodobí mystikové s činností a tzv. aktivací třetího oka, jehož sídlem je právě stejné místo, kde se nachází zmiňovaná epifýza.“
  V Bili jsou zmiňováni Kyklopové s jedním okem.
  Třetí oko má několik plazů
  https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/20894/treti-oko-vzpominka-na-prvni-obratlovce.html

  Boží oko
  Vendo, pletete si Boží oko jako obraz v kostele s třetím okem.
  cs.wikipedia.org/wiki/Boží_oko
  Oko představuje Boží vševědoucnost a trojúhelník svatou Trojici. Začalo jako symbol někdy v baroku.
  https://krestanem.cz/tag/treti-oko/
  „Symbol Boha vševidoucího?
  “Vševidoucí oko” v trojúhelníku se často vyskytuje v katolických kostelích a na různých křesťanských památkách. Jaký má význam “vševidoucí oko” v trojúhelníku v katolickém kostele? Podle Římsko-katolické církve trojúhelník symbolizuje Boží trojici a oko symbolizuje Boží vševidoucnost. Nic takového se ale v Bibli nedočtete.“

  V koránu asi taky těžko
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nazar_(amulet)
  oko jako modrobílý amulet.
  https://ct24.ceskatelevize.cz/nazory/1266345-nazar-talisman-i-turecke-stesticko
  „Slovo nazar má arabský původ a znamená pohled. Pro šamanistickou turkickou společnost byl nazar okem Boha Nebe, vládce dobrých sil, jehož oči byly azurově modré. Věřilo se, že když Bůh Země nebo jemu podřízené zlé síly na někom uzří oko Boha Nebe, stáhnou se a této osobě neublíží nebo přijmou svůj úděl a neúspěšně zaútočí s vědomím, že jejich zlo se obrátí proti nim samotným. Princip ochrany i pomsty. Kdo jinému jámu kopá..
  Nazar je talisman, amulet. V Turecku je prvním dárkem pro novorozeně z kterékoliv sociální vrstvy a musí ho mít doma každá rodina. V mini podobě několikamilimetrového korálku ho dostanete připnutý na balení dárku, na tašku s koupenými suvenýry, na kytici květin. „

 2. Dobrý den a díky za Vaši reakci.

  Ta pojmenování pro tzv. jediné oko, třetí oko, boží oko, černý bod, oční centrum, desátou bránu, vstupní dveře znám v jiných jazycích jako tísrá tíl, šivanétra, nuktá-i-suvaidá. První dva termíny z hinduismu, třetí ze súfismu.

  Pardale, získal jste již nějakou zkušenost v meditaci, ve stažení pozornosti, mysli a vědomí do tohoto bodu při vyloučení jakýchkoliv myšlenek, tedy v hlubokém vnoření se dovnitř? Pokud ne, tak si myslím, že wikipedie Vám toto nikdy nenahradí.

  ad/Fajn. Kde ta jiná dimenze je, co to je a jak z ní zpátky? Dám rovnou odpověď

  Takže nic ode mne. Odpověděl jste si sám.

  Jen tak na okraj – bez praxe podložené velkým úsilím, oddaností /bhaktijóga/ a za podmínky plnění slibů daných při zasvěcení, Vám asi zůstanou jen Vaše představy a domněnky, trochu zlehčující tón a informace z wikipedie a dalších dost povrchních zdrojů.

  Mám, dovolíte-li kontrolní otázky, které se vztahují k textu, který jste mi napsal.

  Myslíte si, že Wikipedie obsahuje úplně všechny informace lidského poznání? A ještě jedna – myslíte si, že Nový zákon, evangelia, zaznamenala vše, co Ježíš Kristus své učedníky učil? A že jste to Vy, pane Pardale, tak Vám jako bonus napíšu, jakou má Ježíš Kristus radu, co je tím očním centrem, na které se pak obrazně řečeno tluče. – viz. Matouš 7:7,8

  Pardale, Vy si opravdu myslíte, že mě zajímá nějaký turecký talisman? Vážně si to myslíte?

  Ale je chvályhodné, že jste překopíroval někde vyčtené informace a mnohé tak poučil. I já děkuji.

  Václav Žáček

  1. Vendo, klasický Vendův blafák levý bekhend. Neodpoví na nic a položí další otázky + pár dalších slov přilepí

   nejlíp ze sanskrtu.
   Psal jsem, že třetí oko není Boží oko. Boží oko je křesťanský symbol z baroka.
   Odpověď –> OO.
   Psal jsem, že když tzv. fyzická přítomnost se změní na jinou dimenzi, je třeba vědět, co je tzv. fyzická přítomnost a co ta jiná dimenze. Odpověď –> OO.
   Psal jsem, že nenacházím třetí oko v islámu, ale jen šperk (amulet) nazar údajně chránící jeho nositele. Doplním, že Alláh s třetím okem nikde.
   Takže se mějte v té své jiné dimenzi fajn.
   Kdysi jsem si myslel, že hledáte pravdu. Není tomu tak. Až bude nějaká soutěž v okecávání, tak se přihlaste.

   1. Pardale, ve vší slušnosti,běžte již do ….někam.

    Položíte mi otázky a odpovíte si sám. A pak brečíte jak malý fakan, že neodpovídám. Vy si sám sobě dáváte odpovědi. Tak mě nechte být na pokoji. Tématu prostě nerozumíte a co bych se pletl do Vašich odpovědí, které jsou prostě naprosto vedle. Máte je, prosím, a buďte za ně rád.

    Zopakuji ten „kouzelnou část“ z Vašich vět – zajisté jste byl pod vlivem emocí; jinak si to neumím vysvětlit.

    „Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.“

    Fajn. Kde ta jiná dimenze je, co to je a jak z ní zpátky? „Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.“
    Fajn. Kde ta jiná dimenze je, co to je a jak z ní zpátky? Dám rovnou odpověď : jiná dimenze má být představa, že nic nevnímáte, máte vypnuté smysly. Fyzická přítomnost se určitě nemění, nebo snad při tom mýtickém vypojování smyslů přestanete sedět na zadku a zmizíte do jiné dimenze? Aha, máte tam tzv.fyzická přítomnost, takže když jde do tuhého, tak nejde o fyzickou přítomnost. Klasika : fyzická/ tzv. fyzická je mako jako a když ne tak nemako. : jiná dimenze má být představa, že nic nevnímáte, máte vypnuté smysly. Fyzická přítomnost se určitě nemění, nebo snad při tom mýtickém vypojování smyslů přestanete sedět na zadku a zmizíte do jiné dimenze? Aha, máte tam tzv.fyzická přítomnost, takže když jde do tuhého, tak nejde o fyzickou přítomnost. Klasika : fyzická/ tzv. fyzická je mako jako a když ne tak nemako.“

    Takže proč očekáváte odpověď??

    Ta má pojmenování….jediné oko, třetí oko, boží oko, černý bod, oční centrum, desátou bránu, vstupní dveře znám v jiných jazycích jako tísrá tíl, šivanétra, nuktá-i-suvaidá……se pro toto oko, ohnisko, sídlo mysli a vědomí v bdělém stavu používala a používají pro vstup do nitra. Váš umělecko-kulturní směr, Vaše baroko, si strčte třeba za klobouk.

    Kdybyste se věnoval Védám, konkrétně Rgvédě, věděl byste více. To nejde vyčíst ve wikipedii. Kdybyste znal některé upanišády, konkrétně v Nád-bindú, také věděl byste víc.

    Čtěte wikipedii, pokládejte otázky, sám si na ně odpovídejte…..to je Vaše cesta. Ale vím, že se to i u Vás změní. Nemusí to však být během života Vaší tělesné schránky.

    Nakonec jen konstatuji, že ten islám má svoji jedinečnou mystickou cestu. Nic o ní nevíte, proto píšete kraviny.

    Ale ještě jednou. Nevadí mi to. Opravdu nevadí. Možná jste si nepovšiml, ale když jste diskutoval s panem Muladim, s Lubkem, s panem Tichánkem, s panem Kozohorským, že jsem se do těchto diskuzí na úrovni nijak nepletl.

    Ale já Vás nezrazuji, abyste nečetl, to co píšu. To co píšu vychází z toho, co jsem již na své cestě poznal. A dá-li Bůh, prožiji nějaký postup.

    Položte mi jakoukoliv otázku. Ale neodpovídejte hned na ni. Pak ta otázka nebyla určena mně.

    Chápete to?

    Václav Žáček

    P.S.
    povšiml jsem si, že Vám není jasný pojem mýtický /píšete „mýtickém vypojování smyslů“/ a mystický – ?? Zapracujte na tom, třeba přes wikipedii. Více čtěte, ale s pozorností.

   2. Vendo, když jsem napsal v prvním příspěvku podklady pro to, co ve Vašem textu NENÍ pravda, tak očekávám, že obhájíte a něčím dalším doplníte ty svoje spisy. Zatím po Chvále pohybu, Chvále klidu, a dokonce i po Požitku z umírání za plného vědomí – jen trapné prskání virtuálně až na moji klávesnici. Hlavní argument : říkal to Venda.
    Píšete („Položte mi jakoukoliv otázku“). Tak odpovězte .
    A) Kde máte podklad pro to, že třetí oko je totéž jako Boží oko křesťanství?
    B) Kde máte podklad pro tvrzení:„Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.“?
    C) Kde máte podklady pro tvrzení, že třetí oko je v islámu? Nejdřív jste psal, že v islámu, pak v súfismu, pak zase v islámu. Chápu, že sůfismus je větev islámu s tanci dervišů atd. Vy máte nějaké ty svoje vlastní zkušenosti se zamotáním hlavy tancem dervišů a pak s třetím okem? Nebo jste to, nedej Bože jako ten Pardal (ve Wikipedii) , jen tak někde četl?

   3. Pardale, vidíte, že to jde se zeptat přímo.
    Děkuji za jasné otázky.
    Za chvíli přijde návštěva a tak se omlouvám, že odpovím až ráno.
    Děkuji za pochopení.
    Václav Žáček

   4. Pardale, k vašim otázkám:

    ad/ A) Kde máte podklad pro to, že třetí oko je totéž jako Boží oko křesťanství?

    Nehledám a nepotřebuji žádný jiný podklad, než ten, který řekl podle Matouše Ježíš Kristus viz. 6-22,23 dávno před barokem. Je to mystické, pravé sdělení Mistra; není to umělé z pohledu zdviženého prstu pro poslušné ovečky církve svaté – hle, hlídá Vás boží oko – všechno vidí – nehřešte – tady ho máte namalované.

    S čím se setká adept duchovního nadsmyslového hledání ve třetím oku, to Vám psát nemohu. Snad si ten důvod uvědomujete.

    ad/ B) Kde máte podklad pro tvrzení:„Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.“?

    Nepotřebuji žádný podklad. Mám přímou osobní zkušenost s mystickým – transcendentním transportem. Dříve bych mohl dát odkaz na evangelium Jana, 12 – 44 až 46, kde nejprve žák věří / s vůlí/, potom vidí a nakonec obdrží…..,a to je ta milost.

    ad/ C) Kde máte podklady pro tvrzení, že třetí oko je v islámu? Nejdřív jste psal, že v islámu, pak v súfismu, pak zase v islámu. Chápu, že sůfismus je větev islámu s tanci dervišů atd. Vy máte nějaké ty svoje vlastní zkušenosti se zamotáním hlavy tancem dervišů a pak s třetím okem? Nebo jste to, nedej Bože jako ten Pardal (ve Wikipedii) , jen tak někde četl?

    Chápete, že súfismus patří k islámu a naopak. Súfismus by bez islámu nebyl. Tady by to mohla být hra se slovy, ale není. Všichni mystici, ať ze staré Číny, Indie, Persie, arabského světa či křesťanským zemí ví to stejné a mají stejné učení. To není výmysl člověka, s tím přišli od Boha aby to předali lidem.

    Rúmí, mystik súfismu řekl: „Člověk neví nic o transcendentních entitách, pokud nepřeruší činnost svých smyslů“

    A ještě týž autor: „Před městem dokonalé moudrosti jsou naše smysly jako oslové, kteří se zakrytýma očima pohánějí lis na olej“.

    Paralelu vidím v Matoušovi – příměr v kap. 5. o tom, že nemůže být skryto město ležící na hoře a nebo v tom, že svítící lampa se nestaví pod nádobu….má svítit všem.

    Nevím proč sem pletete derviše a jejich tanec. Vím, proč tančí, ale bohužel, Vy jste projevil nedůvěru k čakrám a práně, tak k tomu nic víc nenapíšu. V Indii jsem na vlastní oči tanec dervišů viděl. Kdo již ví, kdo má již vlastní zkušenost, nepotřebuje knihu.

    Mějte se.
    Václav Žáček

   5. Vendo, tak jo, o třetím oku zase nic. Vím, ale nepovím. Pověděl byste, kdybych pár let studoval, kdybych byl v Indii a viděl derviše, které jsem ovšem neměl do toho zatahovat atd.
    Připadá mi to jako kdybych u oční lékařky se dozvěděl, že mám sklivcový zákal. Na dotaz, co to pro mě znamená, by řekla: Vím, ale nepovím. Musel byste ( jako vlastní prožitek) šest let studovat. Zatím tomu nemůžete rozumět. Tak přijďte za šest let.
    Nebo : Nepotřebuji žádný podklad.
    Komentář : takže ho nemáte.
    Uznat, že Boží oko není třetí oko- to prostě nejde, raději vyrobit zámotek, píšete Matouš 6-22,23, tedy:
    „22 Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné.
    23 Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?! “
    Komentář : Čilo oko jako pohed na svět, na jeho hodnoty. Ne jedno oko, ale pohled oběma na svět. A třetí oko už vůbec ne.
    Píšete :“„Člověk neví nic o transcendentních entitách, pokud nepřeruší činnost svých smyslů“
    To je řeč jako rozprávka kolem dokola.
    Transcendentní je nadskutečný, přesahující smyslové i rozumové možnosti, běžnou zkušenost, za hranicemi poznání (tudíž nepoznatelný) smysly překračující, smysly neuchopitelné.
    Ale řekl nám to Rúmí, mystik súfismu. A basta.

    Takže dobře, díky, odpověděl jste, jak jste zvyklý.
    Přeji pohodu a s tím Prožitkem umírání za plného vědomí nespěchejte, ono to může být hodně jinak.

   6. ad – Nehledám a nepotřebuji žádný jiný podklad, než ten, který řekl podle Matouše Ježíš Kristus viz. 6-22,23 dávno před barokem. Je to mystické, pravé sdělení Mistra; není to umělé z pohledu zdviženého prstu pro poslušné ovečky církve svaté – hle, hlídá Vás boží oko – všechno vidí – nehřešte – tady ho máte namalované.
    ______________

    Tak to jste Vendo (zase) nezvládnul. Zatím vám to baští jen ovečka paní Marie.

   7. ad/ A) Kde máte podklad pro to, že třetí oko je totéž jako Boží oko křesťanství?

    Pardale – symbolika třetího oka Vám uniká. Nedivím se Vám, obzvláště když jste si povšiml, třeba na manželce, že nemá skutečné třetí oko. ( jen malou poznámku – všiml jste si na ni, že má v jiné části těla o jeden otvor více, vzpomínáte si?/ V celé Bibli je mnoho symboliky, podobenství a používal je i Ježíš. Ta citace Matouše, to není zcela přesný překlad. V Nové zákoně, ekumenické vydání z roku 1985 je překlad mnohem lepší, výstižnější pro třetí oko – 6-22: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo…….! A o to jde, Pardale. Váš výklad nemá nic společného s Ježíšovými slovy, s mystickým duchem jeho učení.

    Matouš také napsal – „Ale do života vede těsná brána a úzká cesta, a málo je těch, kteří ji nacházejí.“ – opravdu, ta cesta třetím okem je cesta těsnou bránou, ne každý do ní dokáže vstoupit.

    To s tou lékařkou a příkladem je blbý a hloupý příklad. Pacient nemusí studovat lékařský obor. Pro něj je důležité, že bude ošetřen a vyléčen, v tomto případě jeho sklivcový zákal.

    V jednom svém článku – viz. odkaz – jsem vysvětlil něco málo k šesté čakře:
    https://hledani.gnosis.cz/prana-3-a-pranajama-zaver/

    Dokonce jsem tam dal i odkaz, a to zcela záměrně na popis čaker ve wikipedii.

    Nepovažuji ani nyní za nutné se s nimi více zaobírat. Kdo chce, najde si to.
    viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra

    Pak ale hlavně, z hlediska mystické praxe, jsem napsal šest pojednání o mystice – odkaz – šestá závěrečná část, kde jsou k třetímu oku základní informace:

    https://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

    Vím, že mi možná napíšete, že si to nebudete vyhledávat. Pro Vaši informaci – ani jedním mini příspěvkem jste se tenkrát nezúčastnil celkem bohaté diskuze pod tímto článkem. Já to zase nebudu kopírovat znovu, protože byste mi napsal, že moje dlouhé odpovědi ani nečtete.

    Napsal jsem :“„Člověk neví nic o transcendentních entitách, pokud nepřeruší činnost svých smyslů“

    Pro mystickou praxi je toto potřeba. A v článku zdůrazněné ovládnutí mysli. Když to shrnu, je mystika o přímém prožitku, vlastní zkušenosti a to celé získat má své zákonitosti.

    Pardale, nerad to píšu, ale Vy o tom přece nemusíte vše vědět. Ale pokud byste chtěl, mohu Vám vypracovat seznam doporučené literatury – alespoň té základní. Byly by to takové první informace, které, a to se netýká jen mystiky, mají vzbudit nejprve hluboký zájem a v něm jisté uspokojení intelektu. Jste člověk vnímavý a pokud jste již připraven pro duchovní cestu, bude Vám ve správný čas nabídnuto vyšší poznání i beze mě. Uvědomte si, že učedníci Ježíše o něm a o sobě, o své touze vyššího poznání, také nic předem nevěděli.

    Ukázal jste, a to si cením, že si umíte spojit súfismus s derviši. Skvělé, chválím Vás a smekám. Je to sice mimo téma, ale stalo se. Vy víte něco o derviších více, třeba proč se točí, kolikrát, co si při tom opakují?

    Zařadil jste sem z wikipedie baroko. Ano, to období bylo poznamenáno i čarodějnickými procesy. Vrchnost, světská i církevní potřebovala trestal lidi, vystrašit je. Proto i ten výklad oka v kostelích, Bůh vševědoucí, sledující. Tedy, bojte se lidičky. A hlavně poslouchejte a plaťte co máte platit. Jinak budete nařčeni, mučeni, upáleni…. .

    Ale to baroko s tématem mého čtvrtého článku nemá opravdu nic společného.

    Pardale, odpověděl jsem Vám stručně, jak nejlépe jsem uměl a také podle mého poznání Vašeho naturelu.

    Kdyby se stalo a potřeboval byste něco jiného z článku vysvětlit, prosím, ozvěte se mi.

    Václav Žáček

   8. Venda píše: Ta citace Matouše, to není zcela přesný překlad. V Nové zákoně, ekumenické vydání z roku 1985 je překlad mnohem lepší, výstižnější pro třetí oko – 6-22: Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo…….!
    ______________

    Jedno přísloví praví: Oko za oko, zub za zub. Možná se tím myslí třetí oko a třetí zuby.

   9. Vendo, vyrobil jste v Bibli třetí oko, i když tam není. To je Váš problém, ne můj. Prostě si něco tvoříte, dobře, je to Vaše věc.
    Takové informace nepotřebuji a nemám důvod jim věřit.
    Pořád dáváte důraz na vlastní zkušenost. A jaké vlastní zkušenosti máte s astrálním světem, astrální duší a kdovíčím, co jste tady řešil v několika článcích a v diskuzích? Žádné, ani je mít nelze. Proč bych Vám měl věřit, že máte zkušenosti s třetím okem a pohledem přesahujícím smysly
    Solidní informace ke třetímu oku jsou na
    http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=treti-oko&cisloclanku=2009100001
    „Křesťanství. Středověká křesťanská ikonografie začala používat obraz zářícího oka v trojúhelníku jako symbol boží trojice….“

    ……Vševidoucí oko
    Vševidoucí oko (All seeing eye, the Eye of Providence) je zobrazováno jako oko obklopené paprsky světla, často uzavřené do trojúhelníku. Často symbolizuje prozřetelnost, vševidoucnost a vševědoucnost.“
    Komentář: takže oko v trojúhelníku od středověku, ne v Bibli.
    ( Podobně https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_oko )
    Klidně zažijte „prichazi-prozitek-umirani-za-plneho-vedomi“ a hlavně nezapomeňte se vrátit zpět do světa, kde slova znamenají to, co znamenají, ne to, co se zrovna hodí.
    Píšete: „Když to shrnu, je mystika o přímém prožitku, vlastní zkušenosti a to celé získat má své zákonitosti.“
    Tak hodně přímých prožitků a požitků umírání.

   10. ad. Pardal23.12.2020 (23:32)
    „….Tak hodně přímých prožitků a požitků umírání…..“
    Já raději ty prožitky života, i v této nelehké době.

    Přeji živé Vánoce, či oslavu slunovratu, nebo i jinak :-)

   11. Matko, prožitek z umírání, u Vendy snad, jinak jsem si z toho dělal legraci, to s brát vážně nedá.
    Pře několika dny jsem si volal se spolužákem, bydleli jsem i spolu na intru na pokoji.
    Byl tak šťastný, až se rozplakal. Říkal :
    Mám štěstí, pět let jsem se modlil, až jsem se ptal faráře, aby to nebylo moc a nenaštval toho nahoře. Syn byl na podzim na dvou těžkých operacích a je doma.

    Přeji Vám, aby jste se štěstí dočkala i Vy.
    Přeji hezké svátky.

   12. @ Pardal25.12.2020 (0:28)
    Pardale, já to pochopila :-) S tím, že dokud žijeme, je důležité žít naplno, dávat přednost životu před tzv. karmou.
    A pokud si člověk stále zjišťuje něco o smrti, karmě, přepíná do různých náboženství,… nutí to všem okolo, přeje stylem : „Pěkné svátky a žádnou sklizeň nepříznivé karmy v tyto sváteční dny….“, je něco špatně. Protože přát či nutit v tomto křesťanském, či ateistickém prostoru něco takového, není vůbec citlivé.
    Sama jsem měla sice jistý prožitek, když umírala má matka, psala jsem o tom. Ale nikomu jsem to doufám nenutila, jako jedinou správnou cestu, prožitek.
    A co se týká dalších vhledů, je třeba vždy se snažit zapojit i rozum, jinak by to člověka velmi lehce semlelo.
    No a zdraví? Starší dceři potvrdili na Žluťáku správnost léčby zdejší nemocnicí, není onkologický pacient, hlídají si ji a převazují na chirurgii u nás. druhá covidová dcerka zvládá, u nás zatím klid. Takže dobrý :-) A pokud jste psal o Vašem synovi, tož přeji, ať se pokud možná co nejvíce uzdraví.
    Zdravím, Zdena

   13. Matko,
    psal jsem o nemoci syna kamaráda, náš syn je zdráv, nechali se testovat, aby nás neohrozili a přijeli na Vánoce až dnes. Měli i karanténu ve firmě, byl testován už třikrát, všechno negativní.
    Dělají i databáze pro média, říkal, že českých konspiračních serverů je 1000-1100 a nejspíš víc, tisíc jsou jen ty, co poměrně benevolentně považují za dezinformační sami novináři, ti třeba snáší i parlamentní listy, kde jsou uveřejňovány i blogy nezávislých autorů.
    Hlavní české konspirační servery.
    https://www.nfnz.cz/domaci-konspiracni-servery/

    Hodnocení zpravodajských serverů
    https://www.nfnz.cz/rating-medii/zpravodajske/
    Kategorie Průměrný počet bodů
    A větší nebo roven 0.85
    A- 0.8 až 0.85
    B+ 0.7 až 0.8
    B 0.6 až 0.7
    B- 0.5 až 0.6
    C menší než 0.5

    Souhlasím s Vámi, že vynalézání nových podobenství ( jako karma a opakovaná znovuzrození) z Bible je řekněme mírně neúcta k tomu, co kolem Bible už vytvořeno bylo mnoha a velmi vzdělanými a chytrými lidmi.
    Prostě Havlíček Borovský :
    Není nad originál, každý po něm touží, všichni chodí po cestě a já půjdu louží.

   14. ad. Pardal – 26.12.2020 23:01
    „…Havlíček Borovský : Není nad originál, každý po něm touží, všichni chodí po cestě a já půjdu louží…“
    Faktem je, že občas, když se mi splní sen, či to, co jsem nakreslím a pod., také chodím louží. Tedy on i ten bájný Ježíš prý chodil po vodě….

 3. V textu je odvolávka na 5. kapitolu Janova evangelia. Uvádím delší úryvek, aby byla jasná širší souvislost:

  20Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. 21Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu, 22aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, který ho poslal.
  23Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.
  24Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. 25Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, 26a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. 27Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas 28a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

  Zde je zajímavé, že se nemluví o víře v Boha, ale víře „…Tomu, který mě poslal…“, tedy Bohu. Nejde tedy jen o víru v Boží existenci, jde o víru v to, co Bůh Ježíšovými ústy říká. A neříká nic jiného než to, že všichni lidé budou vzkříšeni a že posléze každý obdrží, co zaslouží.

  Venda zde píše o mystickém zážitku a já věřím, že takové zážitky jsou reálné, že při nich člověk může nahlédnout, jak to vypadá na „onom“ světě. Lidí s tímto zážitkem na pomezí života a smrti je podle výzkumu Gallupova ústavu obrovské množství. Tito lidé o svém zážitku neradi mluví – lidé je považují za pomatence. Nemyslím si, že mystický zážitek je sám o sobě cílem, stejně jako je jen pouhým prostředkem modlitba či rituál. Kdo prožije mystický zážitek, liší se od ostatních tím, že on ví, zatímco ostatní jen věří. Nevím to určitě, ale myslím, že mystický zážitek se může dostat jen člověku určité duchovní úrovně. K ní patří schopnost rozeznat lež.

  1. Verše Jan 5:20 až 28 budou pro Vás záhadou a nemáte nárok jim bez jistých znalostí porozumět. / napovím – „….kteří jsou v hrobech……“ – chápete co je míněno těmi hroby?/

   Píšete – „Nevím to určitě, ale myslím, že mystický zážitek …..“

   Víte co značí v mystické praxi myslet ?

   Václav Žáček

   1. Vy si pravděpodobně s Platónem myslíte, že tělo je hrob duše, ale křesťané to tak nemají. Křesťané věří, že při druhém Ježíšově příchodu budou jejich těla vzkříšena. Nikoliv jejich „hroby“. Na otázku, kam by se vešlo tolik lidí, lze jen říci, že bude vytvořena nová země.

   2. ad/ 27Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas 28a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

    Ještě máte jeden pokus.

    Václav Žáček

   3. Venda pro Pavla V.22.12.2020 (13:48)
    ad/ 27Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas 28a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.

    Ještě máte jeden pokus.

    Václav Žáček

    Můj ty smutku, jak budou zklamáni ti, kdo konají v domnění dobra zlo.
    Budou z chrámu vyhnáni pro kupčení s dobrem ve zlém.
    Bude Vám pane Václave dán jeden jediný pokus? Nač to spoléháte, na nerozhodnost Stvořitele?

   4. Jak říkal student medicíny hned v tom prvním filmu „Jak básníci…..“ – hrál ho pan Svoboda, herec z Brna, a říkal, když ho rušili v učení „Klíííííd“.
    Matko, Vy jste pochopila, k čemu se pokouším dovést pana Pavla V.?
    Jestli ano, jsem tomu rád.

   5. ad. Venda22.12.2020 (18:46)

    Sám sebe přiveďte. Pokud Vám vůbec bude dána šance. Není to na mě dávat Vám šanci.

   6. ad.
    Venda pro matku23.12.2020 (6:22)
    Matko, ale klííííd můžete zachovat, ne?

    Tady na Gnosis díky Vám již dávno klid není.
    Je naprosto zbytečné nadále v tomto prostředí setrvávat.

   7. Matko, nenabídnu Vám k přečtení to, co mi napsali někteří lidé o některých diskutujících a proč právě kvůli nim odcházejí z této diskuze. Že jich pár desítek bylo, co?

    Vám, jak jsem si povšiml, vyhovuje asi tento zábavný styl diskuze, s velmi tvůrčím přístupem – viz. odkaz, co??? :

    Honza20.12.2020 (16:58)
    → díky vám se Gnosis – hledání Světla stává satelitem konspiračních webů.
    _________________ a s&h – https://i.redd.it/rzquk4ps8yz41.jpg – ráj…

    Pěkný den.
    Václav Žáček

  2. Pavle, píšete :“Venda zde píše o mystickém zážitku a já věřím, že takové zážitky jsou reálné, že při nich člověk může nahlédnout, jak to vypadá na „onom“ světě. Lidí s tímto zážitkem na pomezí života a smrti je podle výzkumu Gallupova ústavu obrovské množství.“
   Můj názor na zážitky na pomezí života smrti:
   Je to činnost mozku, když má málo kyslíku.
   A) Můj zážitek, už jsem několikrát psal. Jako kluk asi desetiletý jsem jel sám ráno na lyže, sníh byl ve stopě lehce umrzlý, jelo to rychleji, na skoku jsem dopadl až dolů na rovnou louku a vyrazil si dech. Zdálo se mi, že plavu tmavým tunelem nahoru za okrouhlým světlem. Asi jako při potápění, pohyboval jsem v pohodě lehce rukama i nohama. Světlo mě přitahovalo, nic mě nebolelo, ale měl jsem pocit, že napřed si musím na něco hodně důležitého vzpomenout. Asi že mám dýchat. Probudil jsem se se špičkou lyže v oblasti srdce, nos jsem měl zarytý ve sněhu, čepice, rukavice a hůlky ležely do špičky kupředu jako vánoční stromeček. Všechno jsem tam nechal a jak jsem mohl nejrychleji jsem šel domů. Že mrznou uši, ruce, brní nedokrvené nohy a píchá na žebru, to mozek nezajímá. Řídí to tak, aby nedošly síly a dorazil domů. Když je vyražený dech, mozek vypne komunikaci s tělem, všechno to, co lze myslí ovládat. Přestane posílat krev do vnějších orgánů a z vnitřních orgánů, kde má být asi 1 litr ještě dobře okysličené krve ji napumpuje do mozku a pokusí se mozek restartovat.
   Není to žádné Vendovo : „„Tzv. fyzická přítomnost se změní na vstup do jiné dimenze. Nutno předeslat, že vstup řízený vůlí i milostí.“
   Žádná jiná dimenze. Ležel jsem během toho jakoby mystického zážitku v díře sněhu, a tak jsem se i probudil.
   Světlo na konci tunelu je častý zážitek po probuzení z tzv. klinické smrti. Uvádí se, že to může být odraz porodního traumatu vstupu na svět. Plod v děloze něco vnímá, říká věda. Dítě asi nepamatuje zážitky do 3 let, vymažou se, aby bylo místo na rychlý rozvoj mozku ve věku 3-6 let.
   Jenomže v podvědomí může zůstat něco, co jinak je při činností mozku potlačeno.
   B) Kolega se topil, když vypadl z kánoe za životně nebezpečném jezu, kde pár lidí už zahynulo. Záleží na průtoku vody. Hodně vody = silný válec se zpětným proudem. Ale věděl, že musí se plazit pod vodou po dně u zdi mostu. Byl v ohrožení života a jak řekl, probíhal mu dosavadní život jako rychlý film hlavou. A to nebylo tělo úplně bez kyslíku, když se doplazil ke břehu. Mozek prožil mimořádnou situaci a choval se mimořádně. Vše tedy nasvědčuje, že takový jako by mystický zážitek je obrácen směrem zpět v čase, nikoli dopředu. Mozek vypnutý není, jinak by si to nepamatoval.
   C) Dostal jsem se do těžké situace a pamatuji, že jsem si říkal: jestli má nůž, tak mě zabije. Neměl. Dopadlo to dobře. Ale při rozhodování jít blíž se mi vybavila scéna na hřbitově jakoby z mého pohřbu. Lidi utěšovali mámu: šel jí na pomoc, byl to hodnej kluk. Zjevně to bylo ovlivněno vzpomínkami z pohřbu našeho táty. Čili zase jev zpátky směrem v času.
   D) Faráři byli u mnoha umírání seniorů. Můj známý říká, že se stává, že posledním slovem volají mámu. Jak člověk a mysl slábne, odbourávají se schopnosti odzadu, nakonec zůstanou ty prvotní : dýchání, snaha přivolat pomoc, reakce na dotyk na ruce a obličeji, snad hygienické návyky, někdy sluch, oči otevřené.
   Takže ještě jednou, na samém konci života se činnost mozku (snad i jednoduché myšlení) obrací ne dopředu v čase po smrti, ale zpátky k samotným začátkům života, což je to poslední, co v mozku zbývá. A samozřejmě k setkání s rodiči, manželi, kteří už odešli, protože mysl chápe, že oni tím už prošli.
   E) Mozek vypíná ovládání vnějšího těla (svalů) každý den, když spí. Mozek (myšlení v něm je dáno spojením neuronů) není mimo tělo v jiné dimenzi, obojí leží na posteli. Čili vypnout fyzické pocity svého těla umí mozek v pohodě ve spánku. A má zapnuty jen životně důležité orgány : srdce, plíce, ledviny… Oči zavřené umožní mozku odpočinek, asi 80 ( snad i 90 %) vjemů mozku jsou zrakové vjemy. Prudké světlo do očí výrazně zhoršuje činnost mozku.
   Takže závěr : Požitek z umírání za plného vědomí, což je nadpis článku, je ptákovina, je to vlnka na hladině, která zase zapadne.

   Přeji pohodu a chvíli vánočního klidu

   1. Pane Pardale,

    podle Karla Poppera je vědeckou pravdou jen to, co je falzifikovatelné, tedy to, co lze experimentálně ověřit. To však vůbec neznamená, že všechno ostatní pravdou není. Pravdou může být svědectví o zcela unikátní události, jen v takovém případě to nelze nazvat pravdou vědeckého charakteru. Lze tedy říci, že společenské vědy nejsou vědou v pravém slova smyslu, ale nelze ani říci, že jsou snůškou nesmyslů. Ať už se to nazývá společenskou vědou nebo náboženskou naukou, jde v podstatě o totéž – je jen na nás, čemu z toho uvěříme, protože ověřit si to vesměs opravdu nelze. Každý člověk, ať věřící či ateista je vposledku odkázán na víru. A je pro něj rozhodující, jak důvěryhodný je jeho zdroj informací. Nejdůvěryhodnějšími lidmi logicky jsou rodiče a někteří lidé za celý život nejsou ochotni připustit, že by rodiče mohli mít nějaké omyly a předsudky. Jsou jako naprogramovaní roboti, o ničem nepochybují – zůstanou celý život dětmi. Dá se hovořit o štěstí, když takový člověk-automat zažije nějaký otřes, který ho donutí použít mozek. Někteří lidé mají to štěstí, že je rodiče vedou k samostatnosti, že dětem jasně dají najevo, že oni sami nejsou neomylní, že každý musí samostatně celý život hledat pravdu o světě a že s tím nikdy nebude zcela hotov. Přes takovým člověkem vyvstává otázka: komu věřit? Jen hlupáci (a Robejšek) věří davu. Dav nikdy nedá dohromady teorii relativity ani kosmologii. Lidé také časem zjistí, že není rozumné věřit tomu, kdo usiluje o moc myslí jen na své zájmy. Takový člověk mluví pravdu zřídkakdy. Věřit lze opravdu jen lidem, kteří nemyslí na vlastní prospěch.

    Není v mých silách přesvědčit vás o mystických jevech. Existují například lidé, kteří svědčí o tom, že při dopravní nehodě opustili své tělo a líčí události, které se staly v době, kdy byli v bezvědomí a nemohli je svými smysly zaznamenat. To je šokující informace a přece ji lidé nechávají plavat. Proč, to vysvětluje Tomáš Halík. Pro některé lidi by život po životě, pokud by byl, představoval katastrofu nebo alespoň omezení jejich pohodlí. Pohodlné je, že se nebudou muset zodpovídat ze svých činů. Tito lidé dávají přednost „vědeckým důkazům“, že život po životě jsou jen halucinace odumírajícího mozku. Lidé, kteří se trápí utrpením, a vesměs ne vlastním, očekávají, že v životě po životě bude vše napraveno.

 4. Milý pane Václave,

  jak jsem Vám již psala u Vašeho třetího příspěvku, který naznačil růst k pojmenování duchovnosti jako takové, Váš čtvrtý příspěvek mne nezklamal. Ba naopak.

  Lidské bytosti stojí díky své rozvinutější schopnosti rozlišování vysoko nad ostatním žijícím stvořením. Mohla by se nabídnout otázka, zda člověk dokáže svojí myslí, svým intelektem, rozlišovat mezi dobrým a špatným. Mimochodem, když čtu pod jinými články některé diskuze, reakce, vidím tu zlobu, nepochopení, hněv, urážky…. Tak o někom silně pochybuji. Ale o to nyní nejde. Nejdůležitější je, že jsme jako lidé obdařeni schopností nacházet s pomocí techniky meditace /usebrání/ cestu vedoucí ke Stvořiteli, k Bohu. S pomocí své mocné mysli, ale raději bych napsala, pomocí ovládnuté mysli, můžeme buďto vystoupat do duchovních výšin /někdo si myslí, že tu výšinu může identifikovat – její umístění, čas…..=nesmyslné očekávání/ a nebo mysl nezapojit a stát se opět s její „pomocí“ obětí pokušení a přání, řečeno slovy NZ, pomocí hříchů.

  Jsem ráda, že jste došek k termínu vědomí a zcela správně ho umístil. Je to v souladu s mým poznáním. A za to děkuji.

  Teď bude kolotoč svátků a povinnosti v rodině. Ale hned po nich se Vám ozvu ještě větším příspěvkem.

  Všem zdejším čtenářům a diskutujícím přeji pěkné a klidné svátky.

  Marie Š.

  1. Paní Marie, vidím, tedy čtu, že problematice rozumíte.

   V těch čtyřech příspěvcích od „Chvály pohybu….“ až k tomuto završení jsem šel po cestě od společnosti, zdraví až k Hledání Světla. Tam je můj hlavní zájem, i když to mnozí lidé nechtějí či nemohou pochopit. Ale o to nejde. Již téměř dvacet roků se této cestě věnuji. Postupně se stává, že již více vím, než jen o něčem napsat, že si o tom myslím to a to.

   Naše mysl může být pro tento svět vynikající sluha, ale při její dominanci, může být i velmi špatným pánem.

   Klid mysli je jí nepřirozený a brání se mu, obrazně řečeno zuby nehty! Konám bohoslužbu v tom jediném chrámu, kde Bůh je. Není ve stavbách postavených lidskou rukou a nákladně vyzdobených. Je v nitru člověka, v jeho srdci, v hloubce takové, ve které je obtížné ho objevit. Ale jde to a právě ten poslední článek něco naznačuje.

   Každý člověk má svobodu takříkajíc ve svých rukou. Buď k dobru, nebo ke zlu. Buď k Bohu a nebo od něj! Duchovní úroveň se každým zrodem může zvyšovat, ale má to své podmínky. Ale každý si může zkusit techniku meditace – začít čtvrt hodinkou a postupně přidávat hodinku, dvě. Je tam však něco, co je obtížné překonat. A Vy jste to ve svém příspěvku popsala zcela výstižně. Děkuji za to.

   Těším se na Vaše další myšlenky a Vaše vlastní zkušenosti.

   Doufám, že i když jste lékařka, že si o vánocích i trošku více odpočinete. Moc Vám to přeji.

   Václav Žáček

 5. Vendo, nechci se opakovat, že vaše články nečtu, protože jsou dlouhé a téma mě nezajímá, ale v diskusi občas něco probleskne a zaujme mě spor o nějaký výrok. Tak jsem se tedy přemohla a zabrouzdala v textu:

  ad – A v poslední řadě, aby se tak světlo této jediné brány, jediného oka, která směřuje dovnitř, to třetí oko, které sleduje mimochodem věřící z klenby kostela, stalo čistým a aby duše, mysl i tělo obdržely světlo jako znalého průvodce k setkání s Otcem.

  Tzv. „třetí oko“ není oko, které sleduje věřící z klenby kostela. To je s největší pravděpodobností „Boží oko“. Ale mohlo by to taky být tzv. volské oko a nemám tím na mysli smažená vajíčka:-)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Volsk%C3%A9_oko_(architektura)#/media/Soubor:Catania_-_Finestra_barocca_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto,_gennaio_2006.jpg

 6. Problesklo – přemohla se – byla vtipná.
  Paní Věro, pro příště, nedělejte si násilí.

  Díky.

  Václav Žáček

  1. Ale Vendo, tak už netrucujte, vždyť je to směšné. Starý chlap a vzteká se jak malé děcko. S oponenturou musíte počítat, nebo snad myslíte, že vám bude každý slepě pochlebovat a cukrovat do ouška? Na to máte Marii a Aloise.

   Představte si, že třeba někteří hledající čtou vaše texty a důvěřují vám. A přečtou si: „…to třetí oko, které sleduje mimochodem věřící z klenby kostela,…“
   No a teď se stane, že někdo řekne: tak to není, zřejmě máte na mysli symboliku Božího oka, které představuje Boží vševědoucnost ve Svaté trojici, zobrazuje se v sakrálních stavbách a na uměleckých předmětech zhruba od dob renesance.
   Tzv. „třetí oko“ je spíše ezoterická záležitost, jakýsi šestý smysl, vnitřní zrak, intuice.
   Takže zde máme rozpor. A co udělá Venda? Začne prskat, že tomu ti oponenti nerozumí a ať si nedělají násilí. To není dobrý příklad komunikace. Nejste arbitr pravdy, Vendo, mýlíte se docela často, a to tak, že je to vidět na první dobrou. Namísto hledání pravdy, resp. namísto eliminování omylů jdete střemhlav do soupeření a konfliktu. Tím je veškeré sepisování a mudrování k ničemu, protože jen a pouze: SKUTKY HOVOŘÍ. Ani Marie, ani Alois, ani Mistr to nezachrání, pokud se sám neotevřete pravdě a odpovědnosti za přístup k ní.
   Amen:-)

   ps: jo a Vendo – dnes v předvánočních přípravách je to bonusové italské perlivé suché Frizzante rosé :-)

 7. → Dělají i databáze pro média, říkal, že českých konspiračních serverů je 1000-1100
  ____________ Hmm, databáze. Cui bono?

  Totalita nespočívá v božství, rasové čistotě ani dělnické třídě; spočívá v ovládnutí (téměř) všech aspektů životů lidí, přičemž je úplně jedno, jakou ideologií tyto praktiky stát omlouvá. To v praxi mimo jiné znamená, že každá další regulace, každé další rozšíření legislativy, každý další povinný registr a sběr dat, každá další kontrola našich životů – to všechno jsou kroky k totalitě; zcela bez ohledu na to, čím si je zdůvodňujeme a omlouváme. (https://www.kurzy.cz/zpravy/532461-totalita-vcera-dnes-a-zitra/)

  1. Databáze jsou ve prospěch novinářů, kteří píší textové zprávy, zahrnují i pořady TV a rozhlasové, tedy média, jak jsem psal. Zadáním řady klíčových slov lze vygenerovat, co se na dané téma a o kom psalo a objevilo v médiích. Zajímá to i firmy, úřady, organizace.
   Takže to není ve prospěch totality, jak naznačujete, ale ve prospěch rychlého vyhledání kvalitních informací v českém prostředí.
   No a konspirační ptákoviny typu https://aeronet.cz/news/ nositeli kvalitních informací nejsou. Není třeba za vším hledat spiknutí, hlavně ne v činnosti proti šíření polopravd..

   1. → Databáze jsou ve prospěch novinářů

    Databáze jsou databáze, tečka.

    → Takže to není ve prospěch totality, jak naznačujete, ale ve prospěch rychlého vyhledání kvalitních informací v českém prostředí.

    :-)))))))))) jako vtip dobrý. Apropó, nic nenaznačuju! Konstatuju!
    Pozdravujte synka..:-))) Kdyby byl můj, urazím mu palici.

    ______________________________________________

    Totalita nespočívá v božství, rasové čistotě ani dělnické třídě; spočívá v ovládnutí (téměř) všech aspektů životů lidí, přičemž je úplně jedno, jakou ideologií tyto praktiky stát omlouvá. To v praxi mimo jiné znamená, že každá další regulace, každé další rozšíření legislativy, každý další povinný registr a sběr dat, každá další kontrola našich životů – to všechno jsou kroky k totalitě; zcela bez ohledu na to, čím si je zdůvodňujeme a omlouváme. (https://www.kurzy.cz/zpravy/532461-totalita-vcera-dnes-a-zitra/)

    Vnímáte skutečnost, Pardále?

   2. → Databáze jsou ve prospěch novinářů, kteří píší textové zprávy, zahrnují i pořady TV a rozhlasové, tedy média, jak jsem psal.

    :-)))))))))))))))))))))) Pardale, no neříkejte mi, že těmhle svejm vlastním samokravinám i sám věříte!..:-)))))))))))))
    Rácio, říká vám to něco?..:-))))))))))))))

   3. → Zadáním řady klíčových slov lze vygenerovat, co se na dané téma a o kom psalo a objevilo v médiích. Zajímá to i firmy, úřady, organizace.

    Zblbnul jste teda fakt dobře, zblbnul jste fest!..:-))))))))))) Generujte..:-))))))

   4. → Databáze jsou ve prospěch novinářů

    :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    můj ty bóže!..:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    ps: Pardale, ve prospěch koho jste vy?

   5. Honzo,
    ptal jste se „Cui bono?“, aby to vypadalo učeně. A odpověď Vás nezajímá.
    Vím, co je databáze. Vy si myslete, že je to obrovská tabulka a buďte v klidu. Házíte špínu na lidi, kteří něco umí a pomáhají se orientovat v informacích z médií, která jsou jinak často závislá na vydavatelích a jejich penězích. Taky na politicích.
    Tyto informace o nich samých zajímají i firmy.
    Ale jinak si tu nadávejte jak libo. Syn je slušný člověk, tak ho vynechte, profackujte si někoho jiného. jste konfliktní dost, takže se jistě někdo najde.

   6. ad. Honza27.12.2020 (21:08)
    nevyžádaná poznámečka:

    „….→ Databáze jsou ve prospěch novinářů….
    ….Databáze jsou databáze, tečka…..
    …. Kdyby byl můj, urazím mu palici…..

    – Jde o to, kdo má do těch databází povolen neomezený vstup.
    – proč hochovi hned urážet palici?
    – dříve byla výstřižková služba, dnes se holt tvoří elektronické databáze. A i v tom oboru musí být lidé, kteří to umí dobře tvořit. Pokud je poptávka, je i nabídka. S tím v tomto systému nic nenaděláte. Leda byste byl lepší hackern, než ajťáci starající se o ty databáze.

  2. Abstraktní inteligence k totalitě:

   https://rumble.com/vc87tj-vldy-aplikuj-na-ns-praktiky-pro-vzn.html?fbclid=IwAR150jh_yBQmpK0H44-85Jv8CdOzlQWPo90UPV-wV15KWpmxSUuZswRJ3Ss

   K. Hašler: Svoboda je svoboda

   Dědek-otrok, táta-otrok,
   celý národ votroků,
   do boje jdou za své pány,
   hudba hraje do kroku.
   Volnost, právo, řeč i statek
   mocný pán jim mohl vzít,
   ale svatý odkaz matek
   bude věčně žít.

   Svoboda je svoboda,
   bez té nelze žít,
   tu nám nikdo neprodá,
   pro tu musíme se bít.
   Dokud votrok pánům slouží,
   po svobodě jenom touží,
   nebude ji mít,
   tu si musí vydobýt.

   Otrok, jenž se osvobodil,
   v paměťi vliv má divných pout,
   že by mu je, až je shodil,
   zas mohl někdo navléknout.
   Bratr jenž bratra nenávidí,
   nezaslouží svobody,
   jednotnost a láska lidí,
   tvoří silné národy.

   A když jsme ji vydobyli,
   mějme také tolik síly,
   umět pro ni žít,
   pak ji budem věčně mít.

   PS: Dodám jen, že prvně v sobě samém, ve svém „srdci“.

   1. Na začátku onoho traktátu byla řečena svatá pravda, ale jen na začátku.

   2. Hviezdičko, ten odkaz presne vystihuje súčasný stav v našej spoločnosti – je to koncentrák v celom štáte a vo svete, presne podľa vzoru režimu v severnej Korei.

   3. Pane Degone, vám by velmi prospěl ozdravný, například roční pobyt v Severní Koreji. Předpokládám, že vaše myšlení by se natolik zotavilo, že byste se naučil vážit si možná nedokonalé, ale přece jen svobody, kterou v Evropě máte.

 8. → Kategorie Průměrný počet bodů A větší nebo roven 0.85 A- 0.8 až 0.85 B+ 0.7 až 0.8 B 0.6 až 0.7 B- 0.5 až 0.6 C menší než 0.5
  ______________ nicneříkající s&h, bláboly o ničem, nic víc.

 9. → Házíte špínu na lidi, kteří něco umí a pomáhají se orientovat v informacích z médií, která jsou jinak často závislá na vydavatelích a jejich penězích.

  _____________Myslíte ty fachidioty, majitele pravdy a „vykladače písma“, jo? No tak ty už jsou špinavý dost.

  1. No, nemá to cenu a Vámi diskutovat. Kdybych myslel fachidioty, tak to napíšu. Firmy, včetně investorů zajímá, co se dané firmě píše. Špatné a nepravdivé informace poškozují každou firmu a organizaci. Třeba ČT se soudí se Soukupem, že jeho rozprávky na Barrandově jsou lži.

 10. Pre Pavla v.: Milý Pavle v. ako sa zdá, tí naši európskí vládcovia sa snažia ten poriadok Severnej Kórei zaviesť aj v Európe a možno aj v celom svete, takže sa ho možno dočkáme aj u nás a nemusíme za ním cestovať do tej s.Kórei. A možno budú aj oveľa dôslednejší, ak im to dovolíme. Ale, možno príde dajaký ten zásah „z hora“, ktorý to všetko prekazí a tých iniciátorov pošle do pekla…

  1. ad.A možno budú aj oveľa dôslednejší, ak im to dovolíme.

   Ano, to je ono. K tomu je však nutné poznat nejprve sám sebe vpravdě, svoji chudobu srdce, abych pak nepáchal další a další zlo jen pro svou zaslepenost, a také proto, že si nejsem vědom, kdo jsou ve skutečnosti všichni ostatní.

   ad.Ale, možno príde dajaký ten zásah „z hora“, ktorý to všetko prekazí a tých iniciátorov pošle do pekla…

   Ten „zásah“ již přece přišel. Všichni ti „iniciátoři“ jsou pro svou zaslepenost Otcovým nástrojem k probouzení. Otce zde nazývali též hromovládcem. Hrom v jazyce symbolů vyjadřuje varování ,něco jako facku nebo pohlavek, též úder mečem /rozumu/. Takže nad Tatrou se skutečně „blýská“ …
   Existuje jen jediné peklo, peklo vlastní mysli, peklo vlastního rozděleného ducha, tedy ďábelského ducha. Je nutné ho spojit, a k tomu je určena jediná cesta, která je zároveň cestou domů. Kdo ji zná?

   1. Cesta dávání? Jako náš stvořitel a tím se mu přiblížit a nakonec sjednotit. Vždyť od koho on by přijmul, nemá od koho. Naše ego chce přijímat a dostávat různé potěšení.
    Kdo obdržel 100, začíná si přát 200.

    „Všichni lidé si od dětství přejí potěšení, rozdíl je pouze v oděvech této jiskřičky Boží blaženosti. Čím méně je člověk vyvinutý, tím snadněji nalezne potěšení. Dítě se může těšit z velkého množství různých vnějších oděvů naplnění, a čím je vzdělanější, duchovnější, tím obtížněji tyto oděvy nalézá.“

 11. Pane Václave,

  reaguji znovu na Váš článek, v němž dovršujete snahu být a setrvat na duchovní cestě s jasným cílem. Posílení vědomí naší duše pomocí jedinečné cesty meditace je způsob, jak se zbavit omezení, které jsme si sami přivodili a znovu nabýt čistoty, odrážející náš nejvyšší potenciál. Když to řeknu na sebe, tak jakmile jsem jednou poznala, co je meditace a začala meditovat, celkem brzy jsem si uvědomila, že tato metoda je pravou cestou a vlastně i způsobem života. Vím, že je to způsob, jak se mohu stát tím vědomým já, které ovládá mysl a smysly. Tedy bude ovládat. Dnes mohu říci, že postupně se mysl zklidňuje a jak přichází ke slovu duše a jak slábne její neukázněnost a jiné problematické rysy, získává duše navrch. Třetí oko jako centrum, jako šestá čakra, má v denní praxi své pevné místo.

  Na podporu mých myšlenek uvádím citaci od Mistra zenu Sasakiho / „The Litle Zen Companion“/ :

  Jednou se mi podařilo vymazat z mysli všechny pojmy. Vzdal jsem se všech přání. Zbavil jsem se všech slov, která mi běžela v mysli, a zůstal jsem v tichu. Měl jsem zvláštní pocit, jako by mě něco vnášelo samo od sebe, jako kdybych se dotýkal nějaké neznámé síly. A…..vstoupil jsem. Ztratil jsem hranice hmotného těla. Měl jsem kůži, samozřejmě, ale cítil jsem, že stojím uprostřed kosmu. Mluvil jsem, ale moje slova ztratila význam. Viděl jsem, jak ke mně kráčejí lidé a všichni byli tentýž. Byl jsem to já! Předtím jsem tento svět neznal. Věříval jsem, že jsem byl stvořen, ale teď musím poopravit svůj názor. Nikdy jsem nebyl stvořen. Jsem kosmos. Neexistuje žádný jednotlivec jménem Sasaki. /konec úryvku /

  Odbourání ega, poznání své podstaty, koncentrace, meditace……. . Rozumíte, že ?

  Díky.

  Marie Š.

  1. Ano, rozumím.

   Víte, potkal jsem se na své cestě k poznávání s různými směry učení. Zen tam nikdy nebyl, ale vím, že meditace tam má důležité místo. Ano, meditace je vlastně způsob života. Když dám meditaci to, co ji mám dát, působí a postupem času a sezení v ní je to silnější a silnější. Víte, nepoznal jsem žádnou jinou techniku postupu, než vnitřní cestu. K ní patří vše to, co o ní píšu /jako takový základ/. Nezbytný je Mistr. Kdo toto nepoznal, neví to. Kdo nepoznal důležitost zastavení vnitřního dialogu, neví. Kdysi jsem tu uvedl z Pataňdžaliho jógy termín duševní přirozenost a tu ve spojení naprosto zklidněného zrcadlícího principu bytí. To je podmínka pro odrážení jevů světa, které na nás bez toho zvládnutí působí. To pak přináší to ovládnutí procesů, k nimž dochází v duševní přirozenosti. V sútrách se píše o zklidnění vln mysli. V sanskrtu je pro toto celkem vystihující výraz – vrtti a nivrtti. Pak teprve přichází čisté vědomí, které je za veškerou dualitou. Co si představit pod tím, že nejsem v dualitě?

   Dovolil jsem si to takhle napsat protože vím, že jste již něčím prošla a procházíte a máte jistý postup. Ten není vůbec jednoduchý, protože pastí a nástrah je tu mnoho.

   Milá paní Marie, někdy tu čelím nepochopení. To je přirozené. Lidé, kteří o našem „směru“ nevědí nic nebo velmi málo, se ozývají se svými domněnkami, chytají se nějakých často vytržených vět a slov. Již několikráte jsem zareagoval – však můžete na tuto cestu vstoupit. Pak i po té stránce rozumu pochopíte. Ale nemusíte. Pak vám zbývá, chcete-li diskutovat mnoho odkazů, vyhledávání…..ale? To není cesta, to není duchovní vnitřní praxe.

   Použiji na závěr jeden takový příklad. Žák páté třídy ZŠ nemůže rozumět například nanotechnologiím, jak pracovat s hmotou v atomárním měřítku. Stejně tak nemůže /ihned/ pochopit žák svého Mistra. Učení všech Mistrů i minulosti se přizpůsobovalo možnostem žáků /obecně lidem/ té doby. V dnešní době je stále stejné, byť může použít odborné termíny třeba i z kvantové fyziky. Co je podstatou toho mini příběhu. Ten žák 5.třídy musí nejprve dokončit vzdělání / základní, střední/ a potom třeba ten zmíněný obor studovat na VŠ. Ten žák Mistra dostane také jisté instrukce a informace / obecně se tomu říká zasvěcení /, ty když dodržuje tak začíná jeho praxe. Bez ní to nejde, ani u jednoho z nich. Výstup v mystickém směru, v relaxaci, koncentraci, kontemplaci, meditaci se děje praxí a nikdo ho neznámkuje. Postup přichází, ale nemusíme si být toho příchodu vědomi. Náš fyzický zrak má jisté parametry – tma je tma, i když se může lišit, světlo vidíme jen do určité viditelné části záření a to má frekvenci. Nad a pod ní lidské oko nevidí. Ale z té tzv. tmy může při otevření třetího oka, otevření vnitřního zraku samotné duše přijít světlo. A přichází! A pak spěje „vzdělání“ žáka Mistra ke svému vrcholu.

   Tak jo.
   Díky za Vaši reakci a věřím, že tento rok bude pro Vás osobně lepším. I když, jak oba víme, projdeme si tím, čím si projít máme.

   Mějte se hezky.
   Václav Žáček

 12. Opět děkuji za „výlet“ do jiného světa.

  Ještě bych se ráda optala. Jaký máte názor na mesmerismus či hypnózu?

  Děkuji a přeji klidný den s bílou nadílkou.

  Marie Š.

 13. Paní Marie, zdravím Vás.
  Mám pocit, že většinu z těch 8-10 zde diskutujících lidí odpověď na tyto praktiky příliš nezajímá. Proto Vám to hlavní, co se toho týká pošlu na mail. Ale trochu sem přece jen dám.

  Praxe, jako je je mesmerismus nebo hypnóza mají něco s mysticismem stejného – společného. Zahrnuta je v nich koncentrace mysli a pozornosti. Zásadní rozdíl ale tkví v tom, že v případě mysticismu je duchovní proud soustřeďován vědomě do našeho nitra. Takto koncentrovaná energie pak slouží našemu duchovnímu vzestupu do vyšších nadsmyslových světů. V praxi mesmerismu a hypnotismu je centrum, do kterého je mysl soustřeďována, nějakým bodem vnějšího světa. A to vysvětluje i ten rozdíl; takto koncentrovaná energie není používána k duchovnímu vzestupu, ale tato energie slouží k manipulaci s jevy vnějšího světa. Na zvláštní informace by bylo i neštěstí být médiem.

  S tím, co Vám píši mailem a tím, co dám do svého článku – zatím název „Realita“ – Vám to bude celé jasnější.

  Zdravím Vás a mám jedno doporučení. Podívejte se na ten článek, na který jsem dal odkaz v jiné diskuzi a na který Vás včera upozornil Pardal. Je to na konci toho, co Vám on píše jako reakci na to, co Vy jste napsala Aloisovi. Autorka článku „Odpovědnost“ tam získala inspiraci, kterou dala do záhlaví tohoto svého dílka. Chápu Vás, že to mohlo na Vás působit tak, jak jste napsala.

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference