mapa stránek || vyhledávání

Společnost

Společnost, politika, komunity. Komentáře k aktuálním událostem, hodnocení, úvahy a zamyšlení nad stavem společnosti, politiky i celé civilizace.

Kulturní park politický

Musíme tam všichni; ze století 19. žije na světě už málokdo – kdekdo se přesunul. I když – nevíme všechno. Někdo, snad v Indii, si dokáže počínat tak, aby se dožil neuvěřitelných… Ale nakonec si oddechneme, zaparkujeme a jistě budeme sledovat onačejší, kulturnější zájmy, než pouhou povinnost obživy svého vlastního zvířete – každodenní kult tura. Již dávno […]

Přicházející nová civilizace (3.)

Způsob proměny civilizace vědou neočekávaný Nikdo si nemůže myslet, že by proměnu současné „civilizace trhu se vším“ mohla provést vládnoucí pseudoelita postupnými osvícenými kroky shora. Přestože má tolik placených i neplacených společensko-vědních škol, graduovaných sociologů, psychologů, teologů a navíc ovládá vše v médiích a parlamentech! Analýzy příčin a náčrtů východisek ze všech evidentní civilizační krize se […]

Analýza príčin fatálnej slabosti Európy

Človek až žasne nad bezbrannosťou, nemohúcnosťou a slabosťou súčasnej Európy. Akoby v nej neexistovali žiadne hranice! Akoby bola vydaná napospas komukoľvek! Akýmkoľvek živlom, ktoré k nám prichádzajú spolu s prílevom imigrantov. Európske inštitúcie majú rozličnými predpismi ruky zviazané tak, že nie sú schopné deportovať nazad do krajiny svojho pôvodu ani tých imigrantov, ktorým bol zamietnutý azyl. Jednoducho, kto […]

Přicházející nová civilizace

Už i stoupenci „vědeckého světového názoru“, tj. ti, kteří věří v třirozměrnost reality, tuší, že tzv. západní civilizace se posunuje k zhroucení neboli chaosu. Češi tento stav znají z doby odúmrti reálného socializmu, neboť jej charakterizuje objevení se kvalitativní změny: potíže růstu se změní v růst potíží. A vládnoucí skupina se jeví jako zcela neschopná čehokoliv jiného, než řešení […]

Vtieraví príživníci vianočného obdobia

Počas Vianoc sa naša zem, v rámci svojho obehu okolo Slnka, nachádza fyzicky najbližšie k stredu našej Galaxie, a teda najbližšie k domovu ľudských duchov, keďže cesta tam ide cez tento stred. Cítime dotyk domova, ktorý nikdy nebude tu na zemi, ale v svetlých úrovniach, ktoré nazývame Rajom. Od nepamäti je obdobie Vianoc sviatkom spojenia sa práve s týmto Rajom, sviatkom precítenia Božej […]

Správame sa ako sliepky

Na dedinách, kde ľudia ešte chovajú sliepky, je možné vidieť zaujímavý jav, teda aspoň mňa zaujal a vždy pobavil. Keď hodíte sliepkam červíka alebo slimáka, prípadne inú potravu, o ktorú majú veľký záujem, tak sliepka hodenú pochúťku chytí zobákom a ďalšie sliepky sa jej ju snažia uchmatnúť, nastáva naozajstná nemilosrdná naháňačka. Keď sa niektorej podarí od svojej spoločníčky […]

Čo majú spoločné SNP a jeseň 2015 z pohľadu astrológie?

Podľa Novej Astrológie Slovenov je Jupitera [1] v rámci Perúnovho kola (zodiaku) heliocentrickej sústavy na jeseň 2015 v rovnakej pozícii na akej bola počas Slovenského národného povstania. Presnejšie povedané 29. 8. 1944 vypuklo SNP a tomuto dátumu zodpovedá 21. 10. 2015. To znamená, že sme teraz (jeseň 2015) v období povstania. Avšak čo znamená „povstanie“? Znamená to, že národ má povstať proti niečomu, […]

Paranormální schopnosti

Myslíte si, že máte paranormální schopnosti? Můžete je otestovat a přitom si přijít ještě na pěkný balík peněz. Český klub skeptiků Sysifos navýšil odměnu za prokazatelný důkaz paranormálních schopností na 3 333 333 korun. Více na: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/135376-mate-paranormalni-schopnosti-dokazte-to-a-dostanete-3-miliony/   Z článku: Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou […]

Násilie plodí násilie!

Z času na čas verejnosťou pravidelne otrasie nejaký násilný čin. Z času na čas sa objaví nejaký šialený strelec, streľba v škole, teroristický útok, alebo niečo podobného. Opakuje sa to priam s periodickou pravidelnosťou. A to dokonca aj u nás na Slovensku. No a v takýchto chvíľach, keď je celá spoločnosť otrasená nejakou tragédiou sa zvykne ozývať množstvo slov, […]

Hlbšie pochopenie sviatku pamiatky zosnulých

Hlbšie pochopenie sviatku pamiatky zosnulých každoročne pripadajúceho na 2. novembra, pomôže človeku k jeho živšiemu a vedomejšiemu prežívaniu. Prvé, čo si musíme uvedomiť, je skutočnosť, že život po smrti tela nekončí. Od mŕtveho tela sa oddelí duša a putuje do oblastí, ktoré kresťanská terminológia označuje očistec. Hovorí sa mu aj záhrobie alebo onen svet. Niektoré duše však […]

Netušené súvislosti utečeneckej krízy

Je nepochybné, že sa v dnešnej dobe stávame svedkami určitého exodu národov. Do pohybu sa dali masy, ktoré v krátkodobom i dlhodobom horizonte zmenia tvár Európy. A blahobytná Európa vo svojej zaslepenosti netuší, že z tohto vzájomného stretu kultúr výjde napokon víťazne tá, ktorá je duchovne a morálne progresívnejšia. Alebo maximálne zjednodušene povedané tá, ktorá vykazuje intenzívnejšiu vieru […]

Začne třetí česko-německý duchovní konflikt nebo Němci prohlédnou?

V knihách „Češi na prahu třetího tisíciletí“ a „Česká otázka 2000“ jsem napsal, že Němci jako národ v důsledku svého středového umístění v Evropě, své pracovitosti a dispozice k subordinaci (k týmové práci), se mohli stát „samospádem“ těžištěm Evropy. V důsledku toho se pak celá v součinnosti s nimi spolupracující Evropa mohla jasně projevit jako nejvyspělejší stupeň civilizace na planetě. To by ovšem […]

Rehabilitace demokracie jako vlády většiny občanů

Demokracie je v současné úrovni vývoje lidstva nejlepší způsob správy státu, neboť umožňuje nekrvavé předávání moci nástupcům. A navíc má průběžně a pružně reflektovat vyváženou vůli většiny občanů. Tento přístup v kontextu předpokládá, že vůle většiny občanů je odrazem reflexe na zákony Stvořitele světa i člověka. Z této premisy vychází také ono známé rčení, že „vůle lidu je […]

Arabové – co po nás chtějí?

Velká vlna arabského přistěhovalectví a celkově střetu evropské a arabské kultury v současné době jistě není náhoda. Nebude náhoda, že Arabové přicházejí v době, kdy Evropa a naše společnost prožívají krizi hodnot a identity. Možná nám je Arabové pomohou znovu najít, příp. je znovu vytvořit, každopádně nás nenechají být, aniž bychom prošli určitou reflexí sebe sama. Zcela […]

Kritika ženského odievania

To, akým spôsobom sa žena odieva, veľmi výrazným spôsobom ovplyvňuje jej okolie a spätne aj ju samotnú. Ba dokonca jej vlastný osud! Jedným z takýchto príkladov je určitá miera prepojenia vplyvu kvality odievania ženy na kvalitu nadväzovania jej známostí a partnerských vzťahov. Vezmime si najskôr ženu cudne a ušľachtilo odetú, ktorá je v dnešnej dobe skôr výnimkou. […]

Kouzlo fotografie

My, lidé se velmi rádi vracíme hluboko do minulosti, ať již své vlastní či coby lidstva samého. V minulosti hledáme podstatu života, řešení základních životních otázek, ale rovněž hledáme šťastné okamžiky svých životů. S příchodem vynálezu fotografie jsme schopni naši minulost lépe uchopit. Fotografické snímky jsou svědky smutných, ale především šťastných okamžiků člověka. Na ty smutné se […]

Projekt pokračuje!

Na začátku roku 2015 jsem čtenáře magazínu Gnosis9.net informovala o novém studentském projektu Kultura v hl. m. Praha, který byl nedílnou součástí praktické části absolventské práce. Tento projekt nebyl ukončen. Studentský projekt webových stránek nadále pokračuje. Web je dostupný na adrese http://kultura-v-hl-m-praha.webnode.cz/ Studentský projekt webových stránek byl velmi úspěšným projektem, a nyní po mém ukončení studia […]

Úvaha o LHC (CERN) a zhoubné technice

Tušíme vůbec, s čím si zahráváme, když budujeme zařízení jako LHC (Velký hadronový urychlovač) v CERN, který je z nich nejstrašnějším příkladem? Triliony voltů jsou násilně pumpovány do obrovské, 27 km dlouhé, mega-cívky, zabírající území mnoha kilometrů čtverečních, v níž při plném výkonu dochází k jevům za hranicí lidské představivosti… Zbláznili jsme se zcela? Sami víme, jak nebezpečný může být […]

Naše vláda, područí, přísaha věrnosti jiným kruhům…, co si o tom myslet?

Můj stručný příspěvek vznikl na základě vlastní zkušenosti. Ale od počátku. Na pozadí aktuálních problémů, které zavánějí až válečným nebezpečím – Ukrajina + otázka imigrace z islámských zemí a Afriky – zůstává k řešení i opačný trend. Tvůrčí SPOLUPRÁCE států a národů, která by měla vše nebezpečné zmírnit a vytyčit si zcela jiné cíly, než je konfrontace. […]

Západná Európa, čo robíš?

Súčasný životný štýl západných Európanov je možné definovať ako nadštandardný, vysoko prevyšujúci svetový priemer. Na tom by nebolo nič zlé, ale sledujem jednu veľmi významnú vec. Ukazuje sa, že Západná Európa nezvláda tieto podmienky, alebo inak povedané, nie je zrelá na tento blahobyt, do ktorého sa dostala. Mať blahobyt znamená mať aj povinnosť s ním dobre […]

Peniaze nepracujú

Často počuť vety tipu: „Vlož svoje peniaze na termínovaný účet, aby ti zarobili ďalšie peniaze.“ Alebo: „Nechaj peniaze zhodnocovať“, „Nedrž peniaze doma, vlož ich do banky, aby tam pracovali.“ Treba si uvedomiť, že peniaz ako prostriedok na výmenu tovarov a služieb je len kus papiera alebo kovu, prípadne číslo v počítači. Keď dá niekto napríklad 8000 eur […]

Příčiny duchovního vakua v Česku

Duchovností rozumím schopnost nadčasového vnímání světa člověkem spojenou se schopností odpoutání myšlení od tělesné stránky bytí. Tímto „přídatným faktorem“ se myšlení člověka odlišuje od myšlení mozku zvířete. Výklady hmotnost přesahujícího rozměru světa se v lidských komunitách zabývají četná náboženství. Ta se pokouší pomoci vyložit jednotlivcům příčinný rozměr světa, který myšlení člověka vnímá na rozdíl od způsobu […]

Finančná kríza – čo si musíme neodkladne uvedomiť (7. časť)

Úroky V predchádzajúcich častiach sme si vysvetlili, že peniaze nie sú hodnotou ale prostriedkom na výmenu hodnôt, teda tovarov a služieb. Peniaze sú ako krv v ľudskom organizme, musí ním správne prúdiť, ani príliš rýchlo, ani pomaly. Ak jej vytečie veľa, človek zomiera. Tak je to aj s ekonomikou, ak peniaze odtekajú z organizmu štátu, ten krváca a nastávajú problémy. V súčasnosti […]

Nebojujte proti tým, ktorí vás utláčajú!

Svojho času som stál na strane utláčaných a nevraživo hľadel na tých, ktorí ich utláčajú. Typickým príkladom takéhoto, vo všeobecnosti tak veľmi rozšíreného nepriateľského postoja, sú politici, ktorí klamú, kradnú a jednajú nečestne, takže takýto postoj ľudí voči nim sa zdá byť celkom oprávnený. Pravda je však úplne iná! Pravda spočíva v poznaní, že takéto jednanie […]

Modlitba za vodu

„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má…“ Známý text jímavé písně „Modlitba za vodu“ jihomoravského Hradišťanu je jeden z mnoha, který opěvuje životodárný zdroj. Na zeměkouli je 1,4 miliardy km3 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané na to, aby se dala použít […]

Ako bude zem očistená od zla?

Takto to dnes chodí – hovoria ľudia a fatálne sa zmierujú s mnohostrannými prejavmi zla. Zlo sa stáva samozrejmosťou a niečím úplne normálnym. Zmierujeme sa s nečestnosťou, nepoctivosťou, nespravodlivosťou a prispôsobujeme sa im. Je len málo takých, ktorí veria, že zlo na tejto zemi môže byť zničené. A predsa, aj keď sa to zdá neuveriteľné, zničené bude! […]

Co si myslíte o současné kultuře v hlavním městě?

V listopadu loňského roku se zrodily zcela nové webové stránky Kultura v hl. m. Praha. Jedná se o studentský projekt studentky posledního ročníku Vyšší odborné školy ekonomických studií v Praze 2, obor VEŘEJNÁ SPRÁVA. Součástí projektu je kulturní dotazník s okruhem problémů spojených s kulturou v pražské metropoli.   Co si myslíte o současné kultuře v hlavním městě? Připojte se k výzkumnému šetření […]

Proč jsou muži a ženy judaistického původu v životě úspěšnější?

Chodil jsem do různých stupňů škol se spolužáky, z nichž několik z nich bylo judaistického původu. Když jsem se po 50 letech vyjití z poslední školy porozhlédl, zjistil jsem, že prakticky všichni tito to s ohledem na svůj školní prospěch ve společenském postavením „dotáhli dále“. Také spolužačky judaistického původu se když ne napoprvé, tak napodruhé, „dobře“ vdaly, mají vesměs […]

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference